De berekening wordt voorbereid.

Mijn impactberekening is verdwenen na de upgrade naar v7.

De structuur voor het maken van berekeningen is in v7 vergaand gewijzigd met het oog op een betere performance. U kunt nu ook per product instellen of u de berekening wilt uitvoeren voor alleen MKI en GWP en voor alleen de productiefasen A1 t/m A3. Tenslotte is de berekening verbeterd voor hoge(re) percentages productieafval. Daarom zijn alle oude berekeningen vervallen.

Detailed Question

Na de upgrade van v6 naar v7 is de eerder uitgevoerde berekening van de milieuimpact van mijn producten verdwenen.