De berekening wordt voorbereid.

Is de ontwerptool getoetst aan de NMD bepalingswijze?

De ontwerptool versie 6.0 is voorjaar 2023 getoetst. U vindt hier de resultaten van deze toetsing.